Produkty

Koloidné striebro 25ppm 100ml,200ml,300ml,500ml

                           KOLOIDNÉ STRIEBRO...

Koloidné striebro na dezinfekciu studní, vodojemov, zásobníkov vody a mneších vodných plôch.

Účinná látka na báze koloidného striebra slúži na dezifekciu a ničenie bakterií a iných nežiadaných faktorov čo sa týka pitnej vody.   Dnes v dobe plnej moderných technológií sa na dezifekciu začalo používať okrem množstva iných chemických produktov, aj produkt prírodný...