Koloidné striebro na dezinfekciu studní, vodojemov, zásobníkov vody a mneších vodných plôch.

Koloidné striebro na dezinfekciu studní, vodojemov, zásobníkov vody a mneších vodných plôch.

Účinná látka na báze koloidného striebra slúži na dezifekciu a ničenie bakterií a iných nežiadaných faktorov čo sa týka pitnej vody.

 

Dnes v dobe plnej moderných technológií sa na dezifekciu začalo používať okrem množstva iných chemických produktov, aj produkt prírodný a to na báze koloidné striebro. Pri aplikácii účinnej látky na báze koloidného striebra do studní sa častice striebra usadia na stenách studne,nádrže, vodných plôch a tak dokážu úspešne plniť svoju funkciu aj niekoľko mesiacov.

-dávka pre bežnú studňu, sa počíta individuálne podla množstva vody a podľa druhu a koncentrácie znečistenia.

-účinnosť na bežné nežiadúce faktori vo vode ako napr.( koliformné baktérie, enterokoky, abioseston a pod.) boli testované v dvoch na sebe nezávislých akreditovaných skúšobných laboratóriach.

 

cena za 1l 20€ .